zondag 10 maart 2024 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. C. vd Meij uit VoorburgVierde zondag van de veertigdagentijd
Welkom (door de ouderling van dienst)
Ochtendlied: Lied 215: 1, 3, 4 en 7
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 122: 1
Moment voor de kinderen
Kinderlied: Op de goede aarde (Hanna Lam, Met andere woorden, 25)


2  Op de goede aarde
 - was het maar eens waar -
 alles samen delen
 delen met elkaar,
 Niemand meer of minder
 melk in overvloed
 brood voor alle kind'ren
 heel het leven goed.

Gebed om ontferming
Lied voor de veertigdagentijd: Lied 546: 1, 3, 4 en 5
Gebed
Lezing: 2 Koningen 4: 42-44
Zingen: Lied 992
Lezing: Johannes 6: 1-15
Zingen: Lied 383
Verkondiging
Zingen: Daar is een koning opgestaan (Zingend Geloven I, 45)


4 Geen stenen geeft Hij ons voor brood,
   geen schorpioen van lijden,
   Hij was gehoorzaam tot de dood:
   het Woord is onze weide.
5 De last die ons wordt opgelegd
   vraagt dat wij Hem geloven,
   zijn juk is, dat wij opgewekt
   schouder aan schouder lopen.
6 Daar is een herder voorgegaan,
   die doet ons heerlijk wonen,
   zo heeft Hij alles welgedaan,
   een wonderlijke koning!
Dank- en voorbeden – stilte – Onze Vader
Mededelingen 
Collecte
Slotlied: Lied 653: 1, 2 en 7
Zegen afgesloten met 2 maal: “Zing amen” 

terug