zo 12 jul 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
MorgendienstLiturgie d.d. 12 juli 2020 ‘De Goede Herder’ Valkenburg ZH ds. Marjan Zebregs
Geïnspireerd door de oecumenische geloofsgemeenschap van Taizé (Frankrijk)

Welkom lector

Intochtslied 681 ‘Veni sancte Spiritus’ (Kom, heilige Geest)
Nederland zingt  https://www.youtube.com/watch?v=Vjn_oeov4LE

Stil gebed, bemoediging en groet

Psalm 117d ‘Laudate omnes gentes’ (Alle volken looft de Heer)
Nederland zingt: https://www.youtube.com/watch?v=G99sbgpI3AU

Gebed om ontferming

Lied 598 ‘Als alles duister is’
SELA https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY
  
Gebed om de heilige Geest

Lied ‘Dona nobis pacem’ (Geef ons vrede)
Nederland zingt https://www.youtube.com/watch?v=42_TUjs2Om0

Eerste Bijbellezingen Genesis 11: 27 t/m 12: 1 en Marcus 6: 30 t/m 34 (lector Tafel)

Overdenking 1

Lied 568:  ‘Ubi caritas’ (Waar vriendschap en liefde is, daar is God)
Nederland zingt https://www.youtube.com/watch?v=9jRAoptZQb4

Tweede Bijbellezingen Psalm 104: 16 t/m 24 en Matteüs 6: 6 (lector Tafel)

Overdenking 2

Lied 568:  ‘Ubi caritas’
SELA https://www.youtube.com/watch?v=IArAfL8mKSE

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen lector

Slotlied 103e ‘Bless the Lord, my soul’ (Prijs de Heer, mijn ziel en zegen zijn heilige naam)
https://www.youtube.com/watch?v=UYLKrFOLS-E

Zending en zegen

Lied na de dienst: ‘Bless the Lord, oh my soul’
Matt Redman https://www.youtube.com/watch?v=vSxocnIaN0A


 

terug