vr 10 apr 2020  om 19.30 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Goede Vrijdag, mee te beleven via kerkdienst gemist.Welkom

Psalm 22
https://www.youtube.com/watch?v=_oGLwqGCnxw met gebarentolk

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 12: 21 t/m 28

Psalm 130
https://www.youtube.com/watch?v=T8cc0kqYPKk

Driestemmenlezing uit het evangelie van Johannes

Johannes 18: 1-11 De gevangenneming
Johannes 18: 12-27 Jezus voor Annas, de verloochening door Petrus.
Johannes 18: 28-38  Jezus voor Pilatus
Johannes 19: 1-16a Zie de mens
Johannes 19: 16-27 Jezus gekruisigd en begraven
Johannes 19: 28-30 Het sterven van Jezus
De ouderling van dienst blaast de Paaskaars uit
Johannes 19: 31-42 De begrafenis

Lied 576a ‘O hoofd vol bloed en wonden’
https://www.youtube.com/watch?v=xxeJHZuORzU

Meditatief orgelspel lied 562 ‘Ik wil mij gaan vertroosten’
https://www.youtube.com/watch?v=yZDiklrnjFs stoppen na 1 minuut 16

Lied: 558 ‘Jezus om uw lijden groot’
https://www.youtube.com/watch?v=pEAy8zocTOs

Luthers avondgebed
Stilte
 

terug