wo 25 dec 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. E.C. Vreugdenhil-Mijnarends uit Katwijk
Morgendienst/1e kerstdagKerstliederen zingen voor de dienst:
483:1, 2, 3 Stille nacht, heilige nacht
482:1, 3 Er is uit ’s werelds duistere wolken
478:1, 4 Komt, verwondert u hier, mensen

Welkom (lector)

Intochtslied 477:1 (allen), 2 (vrouwen en meisjes),3 (mannen en jongens),4 (allen)
‘Komt allen tezamen’


Stil gebed, bemoediging en groet

Gloria

Kinderlied: ELB 454:1, 2
Jezus zegt dat hij… (tekst zie hieronder)

Kinderproject
Kaarsje aansteken en gedichtje
Kinderen gaan naar KND


Drempelgebed

Toelichting op het liturgisch bloemstuk

Psalm 98 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’, verzen 1 en 4

Kerstverhaal  door Reina Kuijt

Zingen: NLB 476:1, 3 ‘Nu zijt wellekome’

Lezing uit het evangelie (lector) Lucas 2: 1 t/m 21 NBV

Verkondiging

Kort Meditatief orgelspel

Lied: NLB 475:1, 2 ‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
(Onze Vader in traditionele versie Cornelie let hier op). Graag ook de tekst op de beamer!

Mededelingen (lector)
Omdat dit geen ‘gewone’ zondagse eredienst is, zijn de mededelingen beperkt tot

  • doel van de collecte
  • het ophalen van de kinderen uit de oppas
  • het Slotlied
  • koffie, thee en limonade met wat lekkers na de eredienst

Inzameling van de gaven
Kinderen worden opgehaald bij de oppasdienstKinderen komen terug van de Kindernevendienst met lichtjes onder orgelspel

Kort vertellen wat de kinderen hebben gedaan
Kinderlied met beamer? Wij zijn op weg ?
https://www.youtube.com/watch?v=3VEl1k3YrA4


Slotlied 487:1, 2, 3 ‘Eer zij God in onze dagen’

Zending en zegen

Beamen van de zegen ‘Zing amen’


Zingen: Ere zij God, ere zij God (Evangelische Liedbundel 101)
Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
bij de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
ere zij God in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
Vrede op aarde, vrede op aarde,
bij de mensen een welbehagen,
bij de mensen een welbehagen
Ere zij God, ere zij God
in den hoge, in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
bij de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Liedtekst ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’ (Evangelische Liedbundel 454)
  1. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,
Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn’,
Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn!

 
  1. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn!
 

terug