zo 10 nov 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. E.R.V. Schuddebeurs uit Houten
Morgendienst
 
Vooraf
. Orgelspel
. Welkom

VOORBEREIDING

Zingen:       Psalm 103: 1 en 5

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen:       Klein Gloria


Gebed van toenadering
Zingen:       lied 283: 1 en 2

Woord van vergeving
Zingen:       lied 283: 3 en 4

Levensregel
Zingen:       lied 283: 5

DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed bij de lezingen uit de Bijbel

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Korte toelichting

Eerste lezing:      Psalm 103: 1-13
Zingen:                   lied 868: 2 en 5
Tweede lezing:   Lucas 15: 11-32
Zingen:       lied 886 (NL; 2x)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen:    lied 133: 1

GEBEDEN EN GAVEN

Gedicht: Sint Maarten…

Gebeden
. Dankgebed
. voorbeden
. Stil gebed
. Onze Vader

Mededelingen

Kinderen komen terug
uit de kindernevendienst

Inzameling

Kinderen uit de oppas
worden er bij gehaald voor de zegen

ZENDING EN ZEGEN

Zingen:    lied 103c: 1 en 2

Zegen

Zingen:    ‘Zing amen’  (2x)

Orgelspel

                                  

 

terug