wo 6 nov 2019  om 19.30 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Dankstond/Vesper

Dankdag voor gewas en arbeid.
Vesper en gemeenteavond.
Op woensdagavond 6 november 19.30 uur vieren we, zoals elk jaar, Dankdag met een vesper.
Dit jaar wordt het een vesper met dankliederen, gebeden, een Schriftlezing en luisteren naar een deel van een preek van Augustinus, gelezen door drs. Hans van Reisen, theoloog werkzaam bij het Augustijns Instituut.
Na een koffie- of theepauze begint om 20.15 uur de gemeentevergadering, zie hiervoor de bijdrage van de voorzitter van de kerkenraad, Harm Aten.
Uiterlijk om 21.00 uur is – na het tweede kopje koffie/thee – het woord aan Hans van Reisen voor een loftekst op de schepping en een introductie in het leven en werk van Augustinus (354 – 430). Augustinus was bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader.
Om 22.00 uur sluiten we af en daarna kunnen we napraten onder het genot van een drankje en een hapje.
Voor en na de vesper en na afloop van de gemeenteavond, kunt u bij de boekentafel van het Augustijns Instituut terecht voor bijvoorbeeld een brochure met gedachten over wonderen van Augustinus of boeken over Augustinus of met teksten van Augustinus.
Graag tot ziens om op 6 november samen te danken en te vieren, te spreken en te luisteren.
Ik voorzie een inspirerend samen zijn!

Vesper Dankdag 6 november 2019 Voorganger: ds. Marjan Zebregs
Met medewerking van: drs. Hans van Reisen, theoloog, werkzaam bij het Augustijns Instituut

Welkom
Intochtslied: 704 ‘Dankt, dankt nu allen God’, verzen 1 en 3
Bemoediging en groet
Klein Gloria (195)
Drempelgebed
Toelichting liturgische bloemschikking
Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 10 t/m 16
Gezang: 713 ‘Wij moeten Gode zingen’, verzen 1 en 2
Luisteren naar woorden van Augustinus (sermo 374, 11) door Hans van Reisen
Meditatief orgelspel
Gezang: 867 ‘Loof overal, loof al wat adem heeft’, vers 1
Dankgebed, Stil gebed en Luthers avondgebed
Inzameling van de gaven
Slotlied: 718 ‘God, die leven heeft gegeven’, verzen 1 en 4
Zending en Zegen
Gemeente antwoordt met 3x ‘amen’ (431c)

 

terug