zo 29 sep 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. J.M. Post uit Rijnsburg
MorgendienstOrde voor de dienst De Goede Herder Valkenburg

Welkom door lector of OvD

Zingen Psalm 139:1

Stil Gebed, bemoediging en groet

Klein Gloria (niet in 40-dagen tijd, adventstijd of overlijden gemeentelid)

Verootmoedigingsgebed plus antwoordlied psalm 139: 6

Wetslezing plus antwoordlied Psalm 139:14

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

  • Zingen kinderlied
  • Kinderen gaan naar de nevendienst

Lezen Jeremia 7: 1-10; 21-26

Zingen 317: 1 en 3 Grote God Gij hebt het zwijgen

Lezen Mattheus 17: 14-20 

Zingen Lied 923: 1 en 2 Wil je wel geloven

Verkondiging

Zingen Lied 670: 1, 2 en 3 Kom schepper God, o heilige Geest

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en Onze Vader (NBV versie)

Mededelingen door lector of OvD
Kinderen komen terug

Collecte

Zingen Lied 670: 4, 6 en 7 Gij zijt door gaven zevenvoud

Zegen, Afgesloten met ‘Zing Amen’ 

terug