zondag 10 december 2023 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): mw R de Boer uit ValkenburgOPZET LITURGIE DOOPDIENST ELISE MARTINE, 10 DECEMBER 2023.
 1. Orgelspel
 2. Welkom
 3. Openingslied: Jezus is de Goede Herder (Elly en Rikkert)
 4. Stil gebed, bemoediging en groet
 5. Adventsproject
 6. Gebed
 7. Lied voor de opening van de Schrift: Goedemorgen, welkom allemaal (Lied 288)
 8. Schriftlezing Oude Testament: Exodus 2: 1 - 10
 9. Zingen: Water, water van de doop ((Lied 358: 1, 3 en 5)
 10. Schriftlezing Nieuwe Testament: Marcus 10: 13 - 16
 11. Zingen: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere (Lied 868: 1 en 4)
 12. Verkondiging
 13. Binnenbrengen van de dopeling
 14. Zingen: Here Jezus, wij zijn nu (Lied 347: 1 en 2)
 15. Presentatie en naamgeving
- foto van Elise op de beamer?
 1. Kinderlied: Iedereen is anders Iedereen is anders - YouTube
 2. Doopgebed
 3. Vraag aan de doopouders
 4. Geloofsbelijdenis
 5. Het doopvont wordt gevuld door Rosemarijn en Juliëtte
 6. Doopbediening
 7. Handoplegging
 8. Zingen: Nog voordat je bestond (Opwekking 599)
 9. Doopgelofte door de ouders
 10. Belofte van de gemeente
 11. Opplakken namen op de dooprol
 12. Overhandigen doopkaars en doopkaart
 13. Kinderen van de Kindernevendienst geven een attentie
 14. Luisterlied: Ik wens jou Ik wens jou (met tekst) - YouTube
 15. Dankgebed en voorbeden
 16. Mededelingen en inzameling van de gaven
 17. Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (Lied 416: 1 – 4)
 18. Zegen
 19. Beamen van de zegen met ‘Zing Amen’

terug