zondag 26 november 2023 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): mw R de Boer uit ValkenburgGEDACHTENISDIENST VALKENBURG, 26 november 2023.
Thema: Hoop doet leven
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: Groot koning is de Heer (Psalm 97: 1 en 5)
 3. Bemoediging en groet
 4. Beamen met: Gods heil, Gods glorie staat (Psalm 97: 6)
 5. In Memoriam Joop Poortermans, naam inplakken en kaars aansteken, met afsluitend lied: Groot is uw trouw, o Heer (Lied 885: 1 en refrein)
 6. Moment voor de kinderen en kinderlied: Goedemorgen, welkom allemaal (Lied 288)2x
 7. Gebed
 8. Zingen: Loof de koning, heel mijn wezen (Lied 103c:1 , 2 en 4)
 9. Gebed voor de opening van de Schrift
 10. Zingen: Heb dank, o God van alle leven (Lied 315: 1)
 11. Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 1 - 11
 12. Lied voor de verkondiging: Zoekend naar licht (Lied 1005: 1, 2 en 4)
 13. Verkondiging
 14. Lied na de verkondiging: Eens, als de bazuinen klinken (Lied 769: 1 en 2)
 15. Gedachtenis
 16. Afsluiting gedachtenis: Vergeet niet hoe wij heten (Lied 731: 1, 2 en 3) Lied 731: Vergeet niet hoe wij heten - Larissa Baak | Petrus in het land | KRO-NCRV - YouTube
 17. Dankgebed en voorbede
 18. Mededelingen door de Kerkenraad
 19. Slotlied: U zij de glorie (Lied 634: 1 en 2)
 20. Zegen
 21. Sober amen

 

terug