zondag 15 oktober 2023 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): mw R de Boer uit ValkenburgThema: De uitnodiging
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: Wie zult Gij noden in uw tent (Psalm 15: 1 en 4)
 3. Bemoediging en groet
 4. Herdenken van overledenen
 5. Afsluitend zingen: Abba Vader (Lied 886: 1)
 6. Moment voor de kinderen en kinderlied Trek je mooiste kleren aan video - YouTube
 7. Gebed
 8. Zingen: Wij komen hier ter ere van uw Naam (Lied 274: 1, 2 en 3)
 9. Gebed voor de opening van de Schrift
 10. Eerste Schriftlezing: 1 Petrus 2: 6 - 10
 11. Tweede Schriftlezing Matteüs 22: 1 - 14
 12. Verkondiging
 13. Lied na de verkondiging: Jezus roept hier mensen samen (Lied 975: 1, 3 en 4)
 14. Dankgebed en voorbede
 15. Mededelingen door de Kerkenraad
 16. Slotlied: Heer, ik kom tot U (Opwekking 488)
 17. Zegen
 18. (Sober) Amen

terug