zondag 1 oktober 2023 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): mw R de Boer uit Valkenburg

 
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant (Lied 85: 3 en 4)
 3. Bemoediging en groet
 4. Moment voor de kinderen en kinderlied Ja is ja nee is nee - YouTube
 5. Gebeden
 6. Woorden van richting: Romeinen 12: 3 - 18
 7. Zingen: Waar de mensen dwalen in het donker (Lied 286: 1, 2 en 3)
 8. Eerste Schriftlezing: Ezechiël 18: 1 – 4 en 23 - 32
 9. Tweede Schriftlezing: Matteüs 21: 23 - 32
 10. Lied voor de verkondiging: Jezus roept hier mensen samen (Lied 975: 1 en 3)
 11. Verkondiging
 12. Lied na de verkondiging: Zoekt eerst het Koninkrijk van God (Opwekking 40)
 13. Bevestiging ambtsdragers
Antwoord ouderling: Ja, dat beloof ik
Antwoord gemeente: Ja, dat willen wij van harte
 1. Afsluitend zingen we: op de wijs van Psalm 134 uit ‘Zing in ’s hemelsnaam’ Lied 57
Wij wensen u toe dat de Heer
U in uw arbeid inspireert.
God gaat in alles aan uw zij
En staat u met Zijn liefde bij.
Hij is uw sterkte en uw kracht,
Meer dan u zelf ooit had gedacht.
Hij heeft Zijn Geest u toegezegd
En inspireert u op uw weg.
 
 1. Lied na de bevestiging: Lied 388 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel - Leona Philippo - YouTube
 2. Dankgebed en voorbede
 3. Mededelingen door de Kerkenraad
 4. Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (Lied 416: 1, 2 en 4)
 5. Zegen
 6. Zing amen

 

terug