vrijdag 7 april 2023 om 19:30 uur

Goede Vrijdag
Voorganger(s): mw R de Boer uit ValkenburgGOEDE VRIJDAG LEZING, 7 APRIL 2023.
 1. Orgelspel
 2. De kerkenraad komt binnen, iedereen gaat staan
 3. Drempelgebed
 4. Openingspsalm: Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven (Psalm 140: 1 en 2)
 5. Lezing van het lijdensevangelie: Matteüs 26: 46b – 56 (De gevangenneming)
 6. Zingen: Licht voor de wereld (Lied 587: 1)
 7. Stilte
 8. Korte meditatie
 9. Lezing van het lijdensevangelie: Matteüs 26: 57 – 68 (Jezus wordt verhoord)
 10. Zingen: Eén mens moet sterven om een volk te redden (Lied 587: 2)
 11. Stilte
 12. Lezing van het lijdensevangelie: Matteüs 26: 69 – 75 (De verloochening door Petrus)
 13. Zingen: O Heer, blijf toch niet vragen (Lied 649: 1 en 4)
 14. Stilte
 15. Lezing van het lijdensevangelie: Matteüs 27: 1 – 2; 11 – 18 (Jezus voor Pilatus)
 16. Zingen: Om het zwijgen, het geduld (Lied 558: 6 en 7)
 17. Stilte
 18. Lezing van het lijdensevangelie: Matteüs 27: 19 – 26 (Jezus wordt uitgeleverd)
 19. Zingen: Hemelse Koning, door God uitgekozen (Lied 587: 3 en 4)
 20. Korte meditatie
 21. Lezing van het lijdensevangelie: Matteüs 27: 27 – 37 (Jezus wordt gekruisigd)
 22. Zingen: O liefde die verborgen zijt (Lied 561: 1 – 5)
 23. Lezing van het lijdensevangelie: Matteüs 27: 38 – 44 (Bij het kruis)
 24. Zingen: O hoofd vol bloed en wonden (Lied 576b: 1 en 2)
 25. Lezing van het lijdensevangelie: Matteüs 27: 45 – 50; 54 – 56 (het sterven van Jezus)
 26. Zingen: Nu valt de nacht (Lied 590:1)
 27. Stilte
 28. De Paaskaars wordt gedoofd en alle attributen worden de kerkzaal uitgedragen
 29. Goede vrijdaggebeden
 30. Lezing van het lijdensevangelie: Matteüs 27: 57 – 61 (Jezus wordt in het graf gelegd)
 31. Staande zingen we ons slotlied: De wereld gaf (Lied 590: 2 – 5)
 32. We verlaten in stilte de kerkzaal

 

terug