zondag 12 februari 2023 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): mw. R. de Boer uit ValkenburgSCHOOLKERKDIENST VALKENBURG, 12 FEBRUARI 2023.
Thema: Samen ons steentje bijdragen
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtslied: Laten wij zingend deze dag beginnen (Lied 212: 1 en 3)
 3. Bemoediging en groet
 4. Beantwoorden met: Bron van het goede (Lied 212: 4)
 5. Zingen: Samen (Elly en Rikkert)  
 6. Gebed
 7. Tien geboden
 8. Zingen: Genade, zo oneindig groot (Opwekking 428: 1 en 2)
 9. Gebed voor de opening van de Schrift
 10. Zingen: Neem mijn leven, laat het Heer (Lied 912: 1 en 6)
 11. Schriftlezing: 1 Korintiërs 12 : 14 – 26 (Bijbel in Gewone Taal) (2 kinderen)
 12. Lied voor de verkondiging: Hand en voet (Elly en Rikkert)
 13. Verkondiging
- Kijken naar het toneelstukje
- verkondiging
 1. Zingen: Kinderopwekking 70 Liefde, blijdschap, vrede liefde blijdschap vrede - YouTube
 2. Puzzels maken
 3. Dankgebed en voorbede
 4. Afsluiten met: Onze Vader (Elly en Rikkert) Onze Vader - YouTube
 5. Mededelingen door de Kerkenraad
 6. Zegen
 7. Slotlied: Mag ik jou tot zegen zijn (Sela)
 8. Na afloop koffiedrinken op school

 

terug