zondag 18 december 2022 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. K. Kant uit NijkerkWelkom
Intochtslied: Ps. 24: 1,4
Stil gebed
Aanvangswoord en Groet
Gebed om ontferming
Leefregel
Zingen: Lied 441: 1,10 ‘Hoe zal ik U ontvangen’
Woordje met de kinderen over advent/kerstproject
Zingen: projectlied van Kind op Zondag
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 1: 39-56
Zingen: Gez. 125 (Liedboek 1973): 1,2,4  ‘O, kom o kom Immanuel’
Verkondiging
Zingen: Lied 157A: 1,6 ‘Mijn ziel maakt groot de Heer’
Dankzegging en Voorbeden.
Slotlied: Lied 477: 1,5  ‘Komt allen tezamen’
Zegen 

terug