zondag 2 oktober 2022 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): dhr. E. Bergman uit KatwijkOrgelspel
Welkom
Aanvangslied Psalm 81 : 1 en 9 Jubelt God ter eer
Moment van inkeer
Votum
Lied 865 :1 en 3 Komt nu met zang
Kindermoment en lied https://youtu.be/lyzWzTDuaWA
Blij,blij mijn hart
regel voor ons leven
Samenzang Psalm 42 : 3 Hart onrustig
Gebed
Schriftlezing : Handelingen 16 : 11-31 NBV
Samenzang Als g’in Nood gezeten lied 7 bundel Joh de Heer zie bijlage
Verkondiging :  -  zingen zelfs in de nacht
Samenzang : lied 146  c Alles wat adem heeft
Dankgebed en voorbede Onze Vader
collecten
Slotlied : Lied 801: 1 , 2 en 5 Door de nacht
 Zegenbede

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer
en met elke morgen                           keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood,
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.

 

terug