zondag 21 augustus 2022 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): mw. R. de Boer uit ValkenburgThema: Oefenen in stil zijn
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: Psalm 62: 1 en 5
 3. Bemoediging en groet
 4. Moment voor de kinderen en kinderlied: Help mij Heer om stil te zijn https://www.youtube.com/watch?v=o2rVgVCGoV0
 5. Drempelgebed en gebed om ontferming
 6. Lied: Waar mensen dwalen in het donker (Lied 286: 1, 2 en 3)
 7. Gebed voor de opening van de Schrift
 8. Eerste Schriftlezing: Lucas 13: 22 – 30
 9. Lied voor de verkondiging: De eersten zijn de laatsten (Lied 991: 1, 5, 7 en 8)
 10. Verkondiging deel 1
 11. Tweede Schriftlezing: Jesaja 30: 15 – 21
 12. Verkondiging deel 2
 13. Geloofsbelijdenis: Lied 342 alle coupletten
 14. Oefenen in stil worden
 15. Luisterlied: Stilte https://www.youtube.com/watch?v=aYzzGYdi4fA
 16. Dankgebed en voorbede
 17. Mededelingen door de Kerkenraad
 18. Slotlied: Heer, ik kom bij U (Lied 891: 1 en 2 met refrein, Nederlandse versie)
 19. Zegen
 20. Zing amen

 

terug