zondag 3 juli 2022 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): dhr. E. Bergman uit KatwijkOrgelspel
Welkom door de lector
Aanvangslied  Gezang 968 : 1 en 5 Liedboek 2013  De ware kerk…
Stil gebed
Votum.
Samenzang Psalm 149 : 1 en 3Halleluja laat opgetogen
Kinder moment over de regel voor ons leven afgesloten met lied 935 – Je hoeft niet bang te zijn
Gebed
Samenzang Lied 885 Groot is uw trouw
Lezing door lector : Psalm 121
Samenzang : Psalm 121 Ik sla mijn ogen op
Verkondiging Vakantie tijd…..,
Samenzang : lied 835  Jezus ga ons voor
Dankgebed en voorbede
Afkondigingen door lector
collecten
Slotlied : lied 415 Zegen ons Algoede
Zegenbede
Gezongen amen


 

terug