zondag 22 mei 2022 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): ds. K. Kant uit Nijkerk- Inleidend orgelspel 
- Welkom
Aanvangslied: Ps. 149: 1,2,3
Psalm 149 - Lied en tekst - Nederland Zingt (eo.nl)
- Stil Gebed - Votum en Groet
- woordje met de kinderen  en kinderlied  ‘Mijn Vader dank U wel dat U steeds bij mij bent’
- Mijn Vader, dank U wel - Nederland Zingt - YouTube
- Gebed om ontferming
- Leefregel
- Lied:  Lied 836: 1,2,5
O Heer die onze Vader zijt - Lied en tekst - Nederland Zingt
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
- Schriftlezing:  Jesaja 49: 5-6  +  Johannes 11: 49-52 +  Lucas 2: 25-32 
Zingen:  Ps. 122: 1,3
Nederland Zingt: Psalm 122 - YouTube
- Verkondiging
Zingen: Evang. Liedbundel 195  ‘Gods volk wordt uitgeleid’
Nederland Zingt Dag 2015: Gods volk wordt uitgeleid - YouTube
- Dankgebed en voorbeden
Slotlied: Lied 769:  1, 4,6
Eens als de bazuinen klinken - Lied en tekst - Nederland Zingt (eo.nl)

- Zegen


 

terug