zondag 13 februari 2022 om 10:00 uur

Morgendienst
Voorganger(s): dhr. J. de Ridder uit Valkenburg ZHSCHOLENDIENST VALKENBURG, 13 FEBRUARI 2022.
Thema: worden van je wilt
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtslied: Psalm 121 https://www.youtube.com/watch?v=-8RY32F1OA4
 3. Bemoediging en groet
 4. Lied van de Tien woorden https://www.youtube.com/watch?v=XyHCmVNm5mo
 5. Introductie thema met interview en lied:
De circustent: https://www.youtube.com/watch?v=1YQXma6qL6Q
 1. Gebed (verootmoediging en verlichting met de Heilige Geest)
 2. Lied: U bent heilig (Opwekking 609)
https://www.youtube.com/watch?v=9keo9WatI0A
 1. Eerste Schriftlezing: Marcus 1: 9 - 11
 2. Tweede Schriftlezing: Lucas 19: 1 - 10
 3. Lied: Zoals klei in de hand van de pottenbakker
https://www.youtube.com/watch?v=JFFDnFPvVGk
 1. Verkondiging met tijdens de verkondiging het lied: Talent
https://www.youtube.com/watch?v=VqPmm2yYwNU
 1. Dankgebed en voorbede
Afsluiten met het zingen van het Onze Vader: https://www.youtube.com/watch?v=p0sRKe_JtG8
 1. Mededelingen door de Kerkenraad
 2. Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416) https://www.youtube.com/watch?v=HAtb2NVG998
 3. Zegen

terug