zondag 5 december 2021 om 10:00 uur

Morgendienst/2e Advent
Voorganger(s): mw. R. de Graaf uit Valkenburg

 
 
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: Psalm 25: 2 en 10 Heer, ai, maak mij uwe wegen https://www.youtube.com/watch?v=OMDZAnpd4Uk
 3. Bemoediging en groet
 4. Aansteken Adventskaarsen en moment voor de kinderen (plakboek van Lucas)
                         Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht:
                         https://www.youtube.com/watch?v=_GCrVILKpgQ
 1. Tien geboden
 2. Lied: Gezang 117: 1, 4 en 7 Hoe zal ik U ontvangen (Lied 441) https://www.youtube.com/watch?v=p4_VCnxgXzk
 3. Gebed voor de opening van de Schrift
 4. Eerste Schriftlezing: Maleachi 2: 17 – 3: 5
 5. Tweede Schriftlezing: Lucas 3: 1 – 6
 6. Lied voor de verkondiging: Heer wijs mij uw weg
  https://www.youtube.com/watch?v=-4fCQLDju5o
 7. Verkondiging
 8. Lied na de verkondiging
https://www.youtube.com/watch?v=N0157rvyww8&list=PL39GjxlX7EKnpiiR3COdO1_whsS3Vpphs
 1. Dankgebed en voorbede
 2. Mededelingen door de Kerkenraad
 3. Slotlied: Gezang 126: 1 en 3 Verwacht de komst des Heren (Lied 439) https://www.youtube.com/watch?v=Adnn1WrWuy4
 4. Zegen
                                                                                     
 


 

terug