woensdag 3 november 2021  om 19.30 uur
Voorganger: dhr. E. Bergman uit Katwijk
Dankstond

 

Muziek naar keuze
Welkom
Aanvangslied  Heer ik kom tot U
https://youtu.be/jC_4EGCXR9M
stil gebed
Votum
Samenzang  Dankt dankt nu allen God https://youtu.be/sUnBe8af590
Gebed
Schriftlezing : Psalm 67
Samenzang : Psalm 67 = danklied https://nederlandzingt.eo.nl/lied/psalm-67/POMS_EO_6368558?cHash=5541949ef42a27cb1e47b24e120780ae

Verkondiging Gods gemeente dankt en bidt
Samenzang : lied 390 oude Liedboek ‘k Wil U o God mijn dank betalen https://youtu.be/H8HIDnwK0a0
Geloofsbelijdenis
Samenzang lied 912 Liedboek 2013 Neem mijn leven https://youtu.be/m5ZmCaFLKXM
Dankgebed en voorbede
Slotlied : Stilte over alle landen  https://youtu.be/3Sl-c2Svo1E
Zegenbede
Muziek naar keuze
                                                                                     
 


 

terug