zondag 15 augustus 2021  om 10:00 uur
Voorganger: dhr. C. van Vliet uit Rijnsburg
Morgendienst

 
LITURGIE VALKENBURG 15 AUG. 2021

Woord van Welkom

Moment voor de Kinderen

Youtube   “de tiengeboden”

BEMOEDIGING EN GROET

KYRIE GEBED

LIED 305

SCHRIFTLEZING JESAJA 35:1-7

INLEIDING OP DE EVANGELIE LEZING

SCHRIFTLEZING MARCUS 7; 31-37

VERKONDIGING 


Lied 323, Hoor. Maar ik kan niet horen: Samenzang Hervormde kerk Bellingwolde

DANKGEBED EN VOORBEDE

Mededelingen

ZINGEN PSALM 68 vers 10   OUDE BERIJMING

ZEGEN

                                                                                     
 


 

terug