zondag 1 augustus 2021  om 10:00 uur
Voorganger: mw. R. de Graaf uit Valkenburg
Morgendienst



Thema: Van de kerk los
 1. Welkom door de lector van dienst
 2. Intochtspsalm: Ik sla mijn ogen op en zie (Psalm 121: 1 – 4)
https://www.youtube.com/watch?v=6AaUXoWVWDU
 1. Welkom en bemoediging en groet
 2. Moment voor de kinderen en kinderlied: Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij
https://www.youtube.com/watch?v=-seBoIqZnt0&list=PL665EF657A0680562
 1. Gebed
 2. Tien geboden: Wij kiezen voor de vrijheid (Nieuwe Liedboek 311)
https://www.youtube.com/watch?v=DC7QqzD1Gf4
 1. Genadeverkondiging: Efeziërs 2: 8 – 10 (NBV)
 2. Gebed voor de opening van de Schrift
 3. Eerste Schriftlezing: Psalm 121
 4. Tweede Schriftlezing: Deuteronomium 8: 7 - 18
 5. Lied voor de verkondiging: Op bergen en in dalen (Johannes de Heer 306)
https://www.youtube.com/watch?v=niIC-5ISnVU
 1. Verkondiging
 2. Lied na de verkondiging: Onze schuilplaats is God (Opwekking 847)
https://www.youtube.com/watch?v=c4Gk8dYjI8Y
Uitleg over het napraten bij de koffie


 
 1. Dankgebed en voorbede
 2. Mededelingen door de Kerkenraad
 3. Slotlied: God, schenk ons de kracht (Nieuwe Liedboek 418: 1 en 2)
https://www.youtube.com/watch?v=xaeRU4RFPR4
 1. Zegen

                                                                                       
 


 

terug