Zondag 16 mei 2021  om 10:00 uur
Voorganger: mw. R. de Graaf uit Valkenburg
Morgendienst

   
 
 1. Welkom door de lector van dienst
- In Memoriam Gert Jan Slootweg + aansteken herinneringskaars
 
 
 1. Intochtspsalm: De aarde en haar volheid zijn (Psalm 24: 1 en 4) 2:26 https://www.youtube.com/watch?v=rReN1PTEzcM
 2. Bemoediging en groet
 3. Moment voor de kinderen en kinderlied
                        Gods Heilige Geest (Opwekkingsliederen voor kids 221) 3:15 https://www.youtube.com/watch?v=ZbFQ0fKxZcs
 1. Tien geboden
 2. Gebed
 3. Lied: Bron van levend water (Opwekking 445) 4:00
 https://www.youtube.com/watch?v=UnI795FEQLI
 1. Gebed voor de opening van de Schrift
 2. Schriftlezing: Johannes 7:37 - 53
 3. Verkondiging
 4. Lied na de verkondiging: Als iemand dorst heeft (Christian Verwoerd) 5:55
https://www.youtube.com/watch?v=PPa33jKITO4
 1. Dankgebed en voorbede
- begin van de examens
 1. Mededelingen door de Kerkenraad
 2. Slotlied: Levend water, verfrissend vrij (Opwekking 459) 1:53
https://www.youtube.com/watch?v=rdt-LJlW9FU
 1. Zegen (4:52)
https://www.youtube.com/watch?v=kzqrWae5lK4
                                                                                  
 


 

terug