zo 8 nov 2020  om 10:00 uur
Voorganger: dhr. M. de Ridder uit Sassenheim
Morgendienst



Woord van welkom

Intochtslied: Lied 65 : 1 en 2

Bemoediging en groet

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: “Samen” – door Elly en Rikkert

Gebed

 Schriftlezing:  Mattheus 25 : 14 - 30

Lied: Lied 209 – Heer Jezus, o Gij dageraad

Verkondiging

Lied: 912 - Neem mijn leven, laat het Heer

Dankgebed en voorbede

Mededelingen

Slotlied:  657 – Zolang wij ademhalen

Wegzending en zegen

Muziek


 

terug