zo 25 okt 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. K. Kant uit Nijkerk
MorgendienstThema: Waar was Jezus als Zoon van God voor Zijn komst naar onze wereld ?
Schriftlezingen: Daniel 3: 23-28  +  Joh. 1: 1-5 + 14-18

Welkom
Lied:  Psalm 121
Psalm 121 (eo.nl)
Stil Gebed,
Aanvangswoord en Groet
Woordje met de kinderen
Lied: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God  (Opwekking 42)
Ik stel mijn vertrouwen (eo.nl)
Gebed
Schriftlezingen:  Daniel 3: 23-28  +  Joh. 1: 1-5 + 14-18
Lied: Voor Uw liefde Heer Jezus, Dank U wel  (Opwekking 60)
Voor Uw liefde Heer Jezus (eo.nl)
Verkondiging
Lied: Morgenglans der eeuwigheid  (Gez. 289)
Morgenglans der eeuwigheid (eo.nl)
Dankgebed en Voorbeden
Lied: Houd mij dicht bij U  (Opwekking 616) 
Houd me dicht bij U (eo.nl)
Zegen 

terug