zo 18 okt 2020  om 10:00 uur
Voorganger: dhr. M. de Ridder uit Sassenheim
MorgendienstMuziek

Woord van welkom

Intochtslied: 108 : 1 en 2 - Mijn hart is, Heer, in U gerust

Bemoediging en groet

Aandacht voor de kinderen

Lied: Laat de kind’ren tot Mij komen

Gebed

Schriftlezing:  Mattheus 22 : 15 - 22

Lied: 320 - Wie oren om te horen heeft

Verkondiging

Lied: 838 -  O Grote God die liefde zijt

Dankgebed en voorbede

Mededelingen

Slotlied:  362 – Hij die gesproken heeft een woord dat gáát

Wegzending en zegen

Muziek


 

terug