zo 27 sep 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. C. Koldewijn uit Badhoevedorp
Morgendienst- mededelingen door de ouderling van dienst

- introïtuspsalm 136  https://www.youtube.com/watch?v=kXk7PiVpv2E  of
                                                      https://www.youtube.com/watch?v=gnUk9LwCfEE   

- stil gebed, gevolgd door bemoediging en groet                                            

- psalm 136  https://www.youtube.com/watch?v=kXk7PiVpv2E  of
                                                      https://www.youtube.com/watch?v=gnUk9LwCfEE   
                                                        

- gebed om ontferming

- glorialied 221  https://www.youtube.com/watch?v=Kip3eJtmUZA  


- gebed voor de opening van het Woord.

- eerste lezing: Genesis 15: 1 t/m 6

- tweede lezing: II Korintiërs 5: 1 t/m 10

- lied 339a  https://www.youtube.com/watch?v=w0UB4Jk_mN4

- prediking n.a.v. II Kor. 5: 7                                                                                                              

- lied 825: 1, 5 en 8 https://www.youtube.com/watch?v=cVe7z5oZtUw&t=2s

- dienst der gebeden, waaronder stil gebed en afsluiten met “Onze Vader” (NBV)

- slotlied: 416   https://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc

- heenzending

- zegen, gevolgd door gesproken Amen.


 

terug