zo 16 aug 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst

Welkom

Intochtslied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
https://www.youtube.com/watch?v=YXq1b1mCBt8

Stil gebed, bemoediging en groet

KInderlied ‘Een rivier vol van vrede’
https://www.youtube.com/watch?v=4Pxq3ZQs7FU

Gebed
  
Lied 47 De vrede van de aarde en de hemel (Iona bundel)
Nr. 18 van de cd. Zie tekst onderaan.

Schriftlezing Oude Testament (lector): Jesaja 56: 1 t/m 7

Lied ‘Neem mij aan zoals ik ben’(Iona bundel)
Nr. 7 van cd. Zie tekst onderaan.

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): Romeinen 15: 7 t/m 13

Lied 701 ‘Zij broedt als een vogel’
https://www.youtube.com/watch?v=x5LbsWrHXSA
Overdenking

Lied ‘U heft mij op’ – Nederland zingt
https://www.youtube.com/watch?v=zQGDW_I3fp8

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’
https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc

Zending en zegen

Lied na de dienst ‘You raise me up’
https://www.youtube.com/watch?v=Yfwlj0gba_k

Tekst Lied 47 Iona (2x)
De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou;
de vrede van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou.
Diepe vrede kome over jou.
Gods vrede groeie in jou.

Tekst lied 13 Iona (3x)
Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.

 

terug