zo 2 aug 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
MorgendienstIntochtslied 32 ‘Dit is de dag’ (Opwekking)
https://www.youtube.com/watch?v=N9G0FlVbC3A

Stil gebed, bemoediging en groet
 

Kindermoment ‘De Bergrede’

https://www.youtube.com/watch?v=0Ts6SvGjnck

 

Gebed
  
Psalm 139B ‘Heer U kent en doorgrondt mij’ (Opwekking 518)
https://www.youtube.com/watch?v=l3280o6ScS4 tot 3.12 minuten

Schriftlezing Oude Testament (lector): Psalm 27

Lied 346 ‘Maak ons tot een stralend licht’ (Opwekking)
https://www.youtube.com/watch?v=UgNnzrU3ghY

Schriftlezing Nieuwe Testament (lector): Matteüs 5: 1 t/m 11

Lied 58 ‘Vrede zij u’ (Opwekking)
https://www.youtube.com/watch?v=xWy2-GsuK_A

Overdenking

Lied 717 ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ (Opwekking)
https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY (tot 2.40 minuten)

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Slotlied 488 ‘Heer ik kom tot U’ (Opwekking)
https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo (tekst en natuurbeelden) tot 3.40 minuten

Zending en zegen

Na de dienst 488 ‘Heer ik kom tot U’ (Opwekking)
https://www.youtube.com/watch?v=xT3Q0ocEZ-A&list=RDxT3Q0ocEZ-A&start_radio=1&t=54&t=54

 

terug