zo 5 jul 2020  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst

Welkom lector

Intochtslied 885 ‘Dank U, voor deze nieuwe morgen’ (Johannes de Heer)
Nederland zingt https://www.youtube.com/watch?v=Jl7FACCvO7M

Stil gebed, bemoediging en groet

Kinderfilm ‘De wet van Mozes’
https://www.youtube.com/watch?v=K8Z_j0BOHfA

Kinderlied ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’ (Kinderopwekking 128)
https://www.youtube.com/watch?v=PRXw5aS_fCY

Lied 7 ‘Als g’in nood gezeten’ (Johannes de Heer)
Nederland zingt https://www.youtube.com/watch?v=9R6rbKB31HY

Gebed

Lied 13 ‘Ik wandel in het licht met Jezus’ (Johannes de Heer)
Nederland zingt: https://www.youtube.com/watch?v=v0IWspsRFlg

Lezing Oude Testament Deuteronomium 5: 1 t/m 5 en 22 t/m 24

Lied 100 ‘Abba, Vader’ (Johannes de Heer)
https://www.youtube.com/watch?v=4TAH106wOY8

Lezing Nieuwe Testament Matteüs 6: 27 t/m 34

Lied 523 ‘Veilig in Jezus’ armen’ (Johannes de Heer)
https://www.youtube.com/watch?v=6JPqqmB8Fwk

Overdenking

Lied: 150 ‘Welk een vriend is onze Jezus’ (Johannes de Heer)
Nederland zingt https://www.youtube.com/watch?v=ao3l4E7iA_Y

Dank- en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Mededelingen lector

Slotlied 928Ga nu heen in vrede’ (Johannes de Heer)
Nederland zingt https://www.youtube.com/watch?v=tDPpyApOmdQ

Zending en zegen

Lied na de dienst: 928Ga nu heen in vrede’ (Johannes de Heer)
Nederland zingt https://www.youtube.com/watch?v=lKYEwUs5Sdk 

terug