zo 22 dec 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. W.M de Boer uit Alphen a/d Rijn
Morgendienst/4e AdventWelkom door lector/ouderling van dienst
 
Intochtslied: Psalm 19 vers 1 en 2
 
Stil gebed, votum en groet
 
Verootmoediging
 
Zingen: Lied 215 vers 2 en 3
 
Wetslezing
 
Zingen: Lied 215 vers 6 en 7
 
Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest
 
Lezing: Micha 5 vers 1 tot en met 4a
 
Zingen: Lied 1012 vers 1, 4 en 5
 
Lezing: Lucas 1 vers 39 tot en met 45
 
Zingen: Lied 157a
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 462
 
Gebeden
 
Mededelingen
 
Inzameling van de gaven
 
Slotlied: Lied 466 vers 1, 6 en 7
 
Zegen
 
Zingen: ‘Amen …’


 

terug