zo 24 nov 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Zebregs
Morgendienst/Gedachtenis


m.m.v. Talitha Mugge met harp en zang

Welkom (lector)

Intochtslied:  608 ‘De steppe zal bloeien’, verzen 1 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet

Samenzang: psalm 67 ‘God zij ons gunstig en genadig’, vers 1

Gebed om ontferming
Toelichting op het symbolisch bloemstuk

Luisteren naar Talitha Mugge met het lied ‘Ik zal er zijn’ van SELA

Luisteren naar ‘De mensen van voorbij’ van Hanna Lam (lector)

Lied ‘Ik wandel in het licht met Jezus’ (Evangelische Liedbundel 184)

  • Instrumentaal harp
  • Gemeentezang met orgelbegeleiding vers 1 en refrein tekst onderaan
  • Solozang met harpbegeleiding

Kinderlied: ‘Nu gaan de bloemen nog dood’,
verzen 1 en 5 met refrein (‘Alles wordt nieuw’ I:30)
1.         Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder
water en zonder brood.
Refrein:
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde (2x)

5.         Daar is geen dorst of verdriet.
            Daar zal God ons omgeven.
            Daar is gelukkig leven
en het eindigt niet.
Refrein:
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde (2x)

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst
Thema: Dit is niet het einde (Maleachi 3:19-24)

Lezing Oude Testament (lector): Jesaja 41: 8 t/m 14

Samenzang: ‘Ga maar gerust’ (vertaling Sytze de Vries van ‘Be still my soul’ op een bekende melodie van Sibelius) tekst zie onder
 
Lezing Nieuwe Testament: evangelie naar Johannes 1: 1 t/m 9 

 
Luisteren naar Talitha Mugge met het lied: ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ (Opwekking 717) 
 
Uitleg en verkondiging

 
Meditatief harpspel geen orgel

 
Samenzang: lied 730 ‘Heer herinner u de namen’, vers 1
 
De gedachtenis der namen

 
Aansteken van de Gedachteniskaarsen 
onder harpspel

 
Samenzang: ‘Gedachtenislied’ (tekst ds. A. Westerdijk op melodie 913 ‘Wat de toekomst …’)
Tekst zie onder

 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed en het ‘Onze Vader’ 
 
Mededelingen 

 
De kinderen komen terug uit de Kindernevendienst
Inzameling der gaven 

 
De kinderen komen terug van de oppas
Slotlied: ‘Behoed en bewaar Jij ons lieve God’, verzen 2, 3 en 4 
Argentijnse zegenbede uit Dienstboek ‘Schrift, Maaltijd, Gebed’, blz. 1003 tekst onderaan

 
Zending en zegen
De gemeente antwoordt met drie keer gezongen ‘Amen’ (431c)

 
Orgelspel

Ik wandel in het licht met Jezus (184 Evangelische Liedbundel)
  1. Ik wandel in het licht met Jezus.  
Het donk’re dal ligt achter mij
en ’k  weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij

refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dier’bre stem
en niets kan m’ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem

Ga maar gerust (vertaling van ‘Be still my soul’ van Sytze de Vries op melodie van Sibelius)
 
  1. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht, dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind, waardoor je adem haalt.
 
  1. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon, die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend werkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
 
‘Gedachtenislied’ (tekst ds. A. Westerdijk op melodie 913 ‘Wat de toekomst …’)
In ’t gedenken van de namen,
Heer, schiet ons gemoed weer vol,
want de liefde van ons samen
is geen uitgespeelde rol.
Altijd weer dat warme plekje
van verlangen in je hart;
in die stille gloed ontdek je,
hoe je denken is verward.

Heer, op velerlei manieren
weegt die lege plek zo zwaar,
is het leven nooit meer vieren
in ’t gemis van hem of haar.
Daarom smeken wij nu samen:
draag ons verder in dit land
met de ons geliefde namen,
ook geschreven in Uw Hand.

Waar de weg dan heen mag leiden,
leer ons leven met Uw zon,
hemelstralen die bevrijden,
door U, Heer, Die overwon!
Dan gaan wij weer moedig verder
met hun namen in ons hart,
met vertrouwen op U, Herder,
Trooster van ons aller smart.

Zo gedachten we de namen
horen daarin ook dé Naam,
van Wie zegevierend
amen eens verenigt al te zaam!
Slotlied ‘Behoed en bewaar Jij ons’, verzen 2, 3 en 4
Argentijnse zegenbede uit het Dienstboek ‘Schrift, Maaltijd, Gebed’, blz. 1003
 
  1. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht,
een mens’lijk gezicht
nabij ons in donk’re tijden.
Wees warmte en licht,
een mens’lijk gezicht
nabij ons in donk’re tijden.
 
  1. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen;
een vlam, die niet dooft,
in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
een vlam, die niet dooft,
in vrede gelooft.
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.
 
  1. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn
een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen.
Wil in de woestijn
een bron voor ons zijn
en zet ons op nieuwe wegen. 

terug