zo 22 sep 2019  om 10:00 uur
Voorganger: mw. H de Haan uit Katwijk
Morgendienst

 

 

Welkom door de lector of de ouderling van dienst

 

Intochtslied: Psalm 68:10

 

Stil gebed, votum en groet

Onze hulp (en onze verwachting) is in de naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 124:8)... die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen. (Psalm 138:8)

(hand omhoog) Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. (1 Korinthiërs 1:3)

 

Klein gloria 

 

Verootmoedigingsgebed plus antwoordlied. 

Gezang 433 (Grote God, wij loven U)

 

Wetslezing plus antwoordlied. Gezang 1

 

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest

 

Interactief (kinder)moment met de gemeente

 

 

(daarna gaan de kinderen naar de nevendienst).

 

 

Schriftlezing(en) plus lied. Gezang 228

 

Verkondiging plus lied. Opwekking 488 (zie onderaan de liturgie voor de tekst)

 

Dank- en voorbeden

 

Mededelingen door lector of de ouderling van dienst

 

Presentatie door stichting Hands & Feet

 

(daarna komen de kinderen terug uit de nevendienst).

 

Inzameling der gaven .

 

en worden de  kinderen uit de oppasdienst gehaald.

 

Slotlied. Gezang 434

 

Zegen, afgesloten met 2 maal: “Zing amen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst van Opwekking 488:

 

 Heer ik kom tot U

Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

[Chorus]
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde

[Chorus 2x]
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

[eind 2x]
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
 

  

terug