zo 26 mei 2019  om 10:00 uur
Voorganger: ds. de Ridder uit Valkenburg
Morgendienst/Jeugddienst

 

Muziek voor de dienst

(luisterlied)
 
U waste mijn voeten – Xalt

U waste mijn voeten,
Gaf mij een nieuw thuis
Bracht mij verlossing
Dankzij het kruis

Genade, liefde
Vreugde en kracht
Zijn mijn erfenis
Door u die redding bracht

Jezus, U redde mij
Door u bloed ben ik vrij
Jezus, U redde mij
Door u bloed ben ik vrij

U schonk mij nieuw leven
Herstelde mijn pijn
Vergaf mij mijn zonden
En U leeft nu in mij
 
 
Welkom   Jeugddienstcommissie
Bemoediging en Groet   Dominee
Samenzang

 
Ik Kom tot U/ In Uw aanwezigheid – Opwekking 612
In Uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn,
want ik ben een mens, zondig en onrein.
Maar U gaf Uw Zoon om in mijn plaats te staan 
en door wat Hij deed mag ik binnengaan.

En ik kom tot U met een open hart.
En ik kom tot U God van mijn verlossing.
En ik kom tot U zoals ik ben.
En ik kom tot U in aanbidding.

U voelt met mij mee, vreugde en verdriet.
U werd ook verzocht, toch zondigde U niet.
Daarom mag ik nu met vrijmoedigheid
komen tot Uw troon in Uw aanwezigheid.

En ik kom tot U met een open hart.
En ik kom tot U God van mijn verlossing.
En ik kom tot U zoals ik ben.
En ik kom tot U in aanbidding.  

En ik kom tot U in aanbidding. 
En ik kom tot U in aanbidding.

 
 
Samenzang Reckless Love – Cory Asbury

Before I spoke a word, You were singing over me
You have been so, so good to me
Before I took a breath, You breathed Your life in me
You have been so, so kind to me

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine
I couldn't earn it, and I don't deserve it, still, You give Yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah

When I was Your foe, still Your love fought for me
You have been so, so good to me
When I felt no worth, You paid it all for me
You have been so, so kind to me

And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine

And I couldn't earn it, and I don't deserve it, still, You give Yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah

There's no shadow You won't light up
Mountain You won't climb up
Coming after me
There's no wall You won't kick down
Lie You won't tear down
Coming after me


There's no shadow You won't light up
Mountain You won't climb up

Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine
And I couldn't earn it, I don't deserve it, still, You give Yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God, yeah
 
 
Samenzang Great Are You Lord – All sons & Daughters
You give life, You are love
You bring light to the darkness
You give hope, You restore
Every heart that is broken
Great are You, Lord

It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise
We pour out our praise
It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise to You only

And all the earth will shout Your praise
Our hearts will cry, these bones will sing
Great are You, Lord

It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise
We pour out our praise
It's Your breath in our lungs
So we pour out our praise
To You only
 
 
Geloofsbelijdenis   Dominee
 
Gebed bij de opening van het woord

 
Jeugddienstcommissie
Kinderen tot 9 jaar mogen naar de kindernevendienst    
Schriftlezing 1 Samuel 17: 31-50
31 Davids vragen bleef niet onopgemerkt. Men vertelde het aan Saul, en die liet hem bij zich komen. 32 David zei tegen Saul: ‘We hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan.’33 Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, ’wierp Saul tegen. ‘Jij bent nog maar een jongen en hij is al van jongs af aan gewend om te vechten.’34 ‘Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed,’ antwoordde David. ‘Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde stelen, 35 ging ik er achteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem door. 36 Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt!’37 De Heer heeft me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. ’’Ga dan’, zei Saul tegen David, ‘en moge de Heer je bijstaan.’ 38 Hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen: een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. 39 Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo’n zware uitrusting niet gewend was. ‘Ik kan hier niet mee lopen’, zei hij tegen Saul, ‘ik ben dat niet gewend.’ En hij deed de uitrusting weer af. 40 Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. 41 Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. 42 Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op 43 en zei: ‘Ben ik soms een hond, dat met een stok op me afkomt?’ En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. 44 ‘Kom maar op, ’zei hij, ‘dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena’s’ 45 ‘Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard’, antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. 46 Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren: ik zal je er slaan en je hoofd afhakken, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena’s ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. 47 Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren.’48 Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, 49 stak zijn hand in zijn en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. 50 Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had.
 
Jeugddienstcommissie
 
Samenzang Wat een liefde – Opwekking 625
Bij U ben ik thuis,
bij U ben ik veilig.
In U is mijn huis,
in U ben ik heilig, in U.
Bij U vind ik troost,
bij U kan ik huilen.
In U vind ik rust,
in U kan ik schuilen, in U.
U neemt mij in uw armen
en droogt mijn tranen af.
Wat een liefde,
wat een liefde,
wat een liefde!
Bij U is het goed,
U geeft mij uw zegen.
In U is mijn hoop,
in U zijn mijn wegen, in U.

U hebt Uzelf
voor mij gegeven.
In U kan ik zijn,
in U kan ik leven, in U.
Ik hoef niets te verbergen,
want U wijst mij niet af.
En dat ik steeds
terug mag komen,
ook als ik ver ben afgedwaald.
En U mij altijd wilt vergeven
wanneer ik heb gefaald.
Dat is liefde,
dat is liefde,
dat is liefde!
U bent liefde,
U bent liefde,
U bent liefde!
U bent liefde, U bent liefde!

 
 
Vertelling   Dominee
 
Samenzang Mighty to Save – Hillsong United

Well, everyone needs compassion
A love that's never failing
But let mercy fall on me
Well everyone needs forgiveness
The kindness of a Savior
The hope of nations

My Savior
He can move the mountains
My God is Mighty to save
He is Mighty to save
Forever
Author of salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

So take me as You find me
All my fears and failures
And fill my life again
I give my life to follow
Everything I believe in
And now I surrender
(I surrender)

Savior
He can move the mountains
My God is Mighty to save
He is Mighty to save
Forever
Author of salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

Shine your light and let the whole world see
We're singing for the glory of the risen King
Jesus

 
 
Dank en Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
 
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.
Dominee
Mededelingen
 
 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst    
Inzameling van de gaven Xalt speelt tijdens de collecte de intro van We will speak of you
 
 
Kinderen worden opgehaald uit de oppas    
  We will speak of You - Xalt

We will speak of you, of Your Glory
Speak of you, of your name
We will speak of you, of your Justice
Speak of You, of your grace

We will speak of you, of Your power
Speak of you of your Word
We will speak of you, of your presence
Speak of you of Your love

You are the lamb
The God of creation
The saviour of my soul
The Son of God
Who came from heaven
His name is glorious
 
 
Zegen
 
Uitgesproken zegen door de dominee.
 
 
Dominee
Slotlied
 
Regeer in mij – Opwekking 569

Over al wat leeft,
bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt
elke morgen weer.
Daarom vraag ik U,
Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.

Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Laat alles wat ik zeg
en alles wat ik denk
als een spiegel zijn
van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.

Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.

Regeer in mij
met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is een ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag,

o Heer regeer in mij vandaag,
o Heer regeer in mij vandaag.
 
 

Deze dienst werd mede mogelijk gemaakt door:
Voorganger: Dominee Johan de Ridder
Koster: Hans en Merel Kuyt
Beamer: Aart Haasnoot
Band: Xalt
Jeugddienstcommissie 

terug