80 jaar bestaan 80 jaar bestaan
80 jaar De Goede Herder
Op 1 januari 2020 is het precies 80 jaar geleden dat De Goede Herder is geïnstitueerd.
De aanleiding voor de oprichting van onze kerk was dat de Open Hof in Katwijk aan den Rijn, waar de gereformeerden uit Valkenburg ter kerke gingen, te klein was om iedereen te bergen. Dus kreeg Valkenburg de vriendelijke suggestie om een eigen gemeente te vormen. En zo gebeurde. Eerst in het zaaltje van De Vries, later in het huidige gebouw aan de Hoofdstraat.
Het idee is ontstaan om op verschillende momenten in hat jaar 2020 aandacht aan dit jubileum te schenken.
De eerste keer is in de ochtenddienst van 5 januari 2020, de eerste zondag in het nieuwe jaar.
Na afloop van de dienst zal ‘het nieuwjaarswensen na de dienst’ een feestelijk tintje krijgen.

Met vriendelijke groet,
Harm Aten
 
terug