woensdag 9 oktober 2019

Gespreksgroep

Datum: 
 woensdag 9 oktober 2019
Tijdstip: 
 20.00 uur

Gespreksgroep
Door omstandigheden is de geplande gespreksgroep op 4 september niet door gegaan. U en jullie zijn van harte welkom op de eerst volgende keer: woensdagavond 9 oktober 20.00 uur. Het thema zal zijn: ‘God de Vader’.
De gespreksgroep komt maandelijks bijeen bij één van de deelnemers thuis. Samen bepalen we het thema voor de volgende keer. Als u of jij belangstelling heeft, of eerst meer over de gespreksgroep wil weten, neem dan contact op met één van de begeleiders Arie Ravensbergen (071-407 7139) of ds. Marjan Zebregs (06-2810 3371).
 

terug