woensdag 11 maart 2020

Gemeentevergadering

Datum: 
 woensdag 11 maart 2020
Tijdstip: 
 20.30 uur
Locatie: 
 Trefpunt

Op 11 maart 2020 wordt, aansluitend aan de bidstond, een gemeentevergadering gehouden. Deze begint om 20.30 uur.
Traditiegetrouw worden in deze vergadering de financiële overzichten van de kerk en de diaconie besproken.
Daarnaast wordt aan u voorgesteld dat pastoraal medewerkers volwaardig lid worden van de kerkenraad door hen als ouderling te bevestigen. De inhoud van hun taak verandert daarmee alleen op het punt dat zij ook formeel meebeslissen in de kerkenraad. Dit voorstel is gemaakt op verzoek van de pastoraal medewerkers. Ten slotte zal deze wijziging worden verwerkt in de Plaatselijke Regeling, samen met een aantal punten die op dit moment al praktijk zijn zoals de verkiezing van ambtsdragers en de werkwijze van de kerkenraad. De Plaatselijke Regeling is een document waarin De Goede Herder haar eigen invulling geeft aan de kaders van de landelijke Protestantse Kerk.
 

terug