Samenwerking G3 Samenwerking G3
Al vele jaren werken de Gereformeerde Kerk 'De Open Hof' uit Katwijk aan den Rijn, de Hervormde Gemeente 'De Rank' uit Katwijk en onze kerk 'De Goede Herder' samen in een programma 'Leren en Ontmoeten'. Samen kunnen we meer en grotere activiteiten aanbieden, om met meer mensen de gemeenschap van Christus te ervaren. De Commissie 'Leren en Ontmoeten' bestaat uit de drie predikanten van de drie kerken en één gemeentelid per kerk. Voor ons is dat Gerard Nienhuis. Het programma wordt in september in alle drie kerken uitgereikt. Vlak voor elke activiteit komt specifieke informatie over die activiteit.  De bijeenkomsten van het leerhuis (zie p. 24) die vanuit onze gemeente worden georganiseerd maken deel uit van het programma ‘Leren en Ontmoeten’.
Door de beperkingen die voortkomen uit de perikelen rond het coronavirus is het programma voor de komende tijd nog onzeker.
 
terug