Digitale gebedsgroep Digitale gebedsgroep
In januari 2013 zijn wij met een digitale gebedsgroep gestart voor de kerken in ons dorp.
Waarom zouden wij bidden?
•    Bidden is Gods hulp aanroepen
•    Bidden is komen bij de Bron van geloof en hoop en liefde
•    Bidden kan een geweldige positieve uitwerking hebben (Jacobus 5:16)
•    Bidden is aankloppen bij God (Lucas 11:1-13)
•    Bidden is een manier van leven
•    Gebed verandert God niet, maar ons wel
•    Bidden helpt om door Gods bril naar onze wereld te kijken
•    Bidden is geen verlanglijstje indienen, maar je inleven in wat God wil

Ook onze tijd vraagt om gebed: kerkbezoek loopt terug, betrokkenheid bij de gemeente verandert, jongeren zoeken het ergens anders.
.
De gebedsgroep is op de volgende manier opgezet:
•    De gebedsgroep is alleen actief via email. Er komen dus geen personen samen. Het bidden vindt thuis plaats!
•    Iedere twee weken ontvangen de deelnemers via email een gebedsonderwerp waarvoor zij thuis kunnen bidden.
•    Naast een gebedsonderwerp zal er ook regelmatig een opbouwende tekst of stukje worden meegezonden.
•    De mogelijkheid bestaat voor leden van de groep om onderwerpen of personen aan te dragen, waar gebed voor gevraagd wordt. Uiteraard zullen hierbij geen namen worden genoemd. Dit geldt ook voor verzoeken die rechtstreeks uit de gemeenten komen. Wij vragen van de deelnemers hier zorgvuldig mee om te gaan.

De enige actie om mee te doen is, naast het bidden, het eenmalig verstrekken van uw emailadres!

Mariëlle Bekker Schoneveld    

 pieterenmarielle@outlook.com
terug