Projecten 40 dagentijd 2023. Thema: Uit liefde voor jou. Projecten 40 dagentijd 2023. Thema: Uit liefde voor jou.
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië.

Inspiratietekst - Johannes 20:1-18
Veertig dagen lang, met steeds de tussenstop van de zondag, zijn we opgetrokken naar Pasen. Vandaag is het zover en vieren we dat de Heer leeft! Het grote vervolg op Goede Vrijdag. Ruim zes weken lang zijn de woorden 'uit liefde voor jou' met ons meegegaan. Ze gaven uitdrukking aan wat God voor mensen overheeft en wat wij in navolging daarvan voor een ander kunnen betekenen. En zo zijn we bij Goede Vrijdag gekomen. Maar wie daar stopt, vergeet de bladzijde om te slaan. Het beste moest nog komen. De weg van Jezus naar Jeruzalem had een einddoel: de opstanding met Pasen. 'Uit liefde voor jou' komt daarmee in een heel nieuw perspectief te staan. In het omzien naar de ander hebben we vaste grond onder de voeten. Waar we vastlopen, in onszelf of de ander, in ziekte of zelfs de dood, spreken we vandaag uit dat we geloven dat dwars daar doorheen de levende Heer in ons midden is. Deel het goede nieuws: de Heer is opgestaan!

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
 
terug