Projecten 40 dagentijd 2023. Thema: Uit liefde voor jou. Projecten 40 dagentijd 2023. Thema: Uit liefde voor jou.
Ontdekken in kliederkerk, collecte zondag 19 maart
Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbel verhalen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Inspiratietekst bij deze collecte: Johannes 9:1-13 & 26-29De genezing van een blindgeborene is de korte samenvatting van dit verhaal. Maar rond deze genezing ontvouwt zich een gesprek met stevige theologische vragen en stellingnames ten opzichte van Jezus. De beste handreiking om het verhaal goed te kunnen begrijpen is misschien nog wel het antwoord van Jezus aan de leerlingen: door wat hier gebeurt moet Gods werk zichtbaar worden. De genezing van de blinde man is dus niet zomaar een handeling, maar heeft direct te maken met God zelf. Het is precies wat de blinde man een poos later tegen de farizeeën zegt: 'Als die man niet van God kwam, had Hij dit toch niet kunnen doen?'. In ons handelen kan iets meeklinken namens wie we het doen. Wanneer we iets doen uit liefde voor de ander, is dat misschien wel omdat we zelf op weg zijn gebracht door de liefde die we van God zelf hebben ervaren. Zo wordt achter onze gaven de Gever zichtbaar.
Bangladesh - kansen creëren voor jongeren, collecte zondag 26 maart
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen, bijvoorbeeld als elektricien of computerspecialist, en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.
Inspiratietekst bij deze collecte: Johannes 11:1-4 & 17-44Het blijft een bijzondere gebeurtenis om te lezen. Lazarus, een vriend van Jezus en broer van Marta en Maria, is overleden. Als Jezus Lazarus te zien krijgt, raakt dat hem diep. Het ontgaat de omstanders niet, ze zien dat Jezus veel van Lazarus heeft gehouden. Maar kritische geluiden zijn er ook. Als hij de ogen van een blinde kan genezen, dan had Hij toch ook de dood van zijn vriend wel kunnen voorkomen? Jezus ergert zich aan de kortzichtigheid van de opmerkingen. Misschien wel omdat al het gepraat laat zien dat de omstanders nog steeds niet doorhebben dat Hij meer is dan een dokter. Dan komt Jezus in beweging en zegt dat het graf moet worden geopend. En met de steen blijkt ook de dood opzijgezet. Jezus dankt zijn Vader en zo gebeurt wat Hij in vers 4 al had gezegd: alle eer aan God. Johannes 11 is ook aan ons de oproep om niet te klein te blijven denken. Voorbij ziekte en dood hebben we te maken met de God van het leven. In de bewogenheid van Jezus zien we ook de bewogenheid van God. Zo worden de woorden 'uit liefde voor jou' woorden waarmee we ook zelf worden aangesproken.
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 
terug