Projecten 40 dagentijd 2023. Projecten 40 dagentijd 2023.
Project Palestina, collecte zondag 5 maart.
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbel studie als bij diaconaal werk.
Gemeenteleden krijgen meer bijbel kennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

Inspiratietekst bij dit project: - Matteüs 17:1-9
Dat moet een indrukwekkend gebeurtenis geweest zijn voor Petrus, Jakobus en Johannes. Opeens zijn ze getuige van een heilig moment waarop Jezus twee groten uit de geschiedenis van Israël ontmoet: Mozes en Elia. Petrus probeert grip te krijgen op wat er gebeurt en stelt voor drie tenten op te zetten. Maar nog voordat hij is uitgesproken, klinkt er een stem uit de hemel, die bevestigt dat Jezus de Zoon van God zelf is. Matteüs 17 laat zien dat de weg van Jezus naar Jeruzalem ook een heilig gebeuren is. Een zaak van God zelf. De aanwezigheid van Mozes en Elia onderstreept het belang van de weg die Jezus zal gaan. Hier wordt heilige geschiedenis geschreven. Matteüs herinnert ons eraan dat we in de kerk op heilige grond staan: het gaat daadwerkelijk ergens om. 'Uit liefde voor jou' kunnen zo woorden worden die we in verbondenheid met de Heer van het leven uitspreken.

Project Omzien naar gevangenen in Nederland, collecte zondag 12 maart.
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, hen een nieuwe kans bieden in de maatschappij. zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren.


Inspiratietekst bij dit project - Johannes 4:5-26
Uit liefde voor jou, daarin zit ook besloten dat je soms een stap verder gaat dan het gewone en gebruikelijke. Dat je soms bereid bent een grens over te gaan en iets te doen wat je nog niet eerder deed. Juist dat laat zien hoeveel iets je waard is. Jezus zit bij een waterput, op het midden van de dag, als de zon hoog aan de hemel staat en het warm is. Dan meldt zich een Samaritaanse vrouw. De verwondering van de leerlingen hierover, even later in het verhaal, laat zien dat het een ongebruikelijke situatie is: een vrouw, en dan ook nog een Samaritaanse. Wie verder leest, ontdekt in Johannes 4 ook het verlangen van Jezus om er niet alleen te zijn voor zijn eigen netwerk van bekenden, maar juist ook voor degene die je niet zou verwachten. Uit liefde voor jou: dat betekent in beweging komen en die woorden in praktijk brengen voor degenen die je niet als eerste in gedachte hebt.


De diaconie en de werkgroep kerk in actie bevelen de collecten van zondag 5 en 12 maart van harte bij u aan.
 
terug