Help een stille coronaramp voorkomen Help een stille coronaramp voorkomen
Extra collecte noodhulp Corona


Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Er is op korte termijn veel geld nodig om een catastrofe te voorkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL63 RABO 0364 6067 89 t.n.v. Diaconie der Ger. Kerk o.v.v. “Stille coronaramp.

 
terug