Wereldarmoededag Wereldarmoededag
Samen hart voor mensen.
Naar aanleiding van wereldarmoededag op 17 oktober en de collecte op zondag 20 oktober......
Naastenliefde is: samen leren wat de Bijbel over geld zegt
De Bijbel staat vol wijze raad om met geld om te gaan. Hoeveel bezit of schulden iemand heeft is minder belangrijk, het gaat vooral om wat je ermee doet. En dat is nog steeds actueel, blijkt uit onderzoek van het Nibud. Verstandig met geld omgaan blijkt namelijk meer bescherming te bieden tegen financiële problemen dan een hoog inkomen.
Lastig gespreksonderwerp
Maar liefst 2000 teksten in de Bijbel gaan over geld en bezit. En toch vinden we het in de kerk een lastig onderwerp. Maar liefst 43% van de ondervraagden gaf in een enquête door SchuldHulpMaatje aan dat men in de kerk liever niet over geld praat. In 31% van de kerken wordt wel over geld gesproken, maar vooral om vrijgevig en niet materialistisch te zijn.
God of geld
De waarschuwing dat je niet God en mammon (het Aramese woord voor geld of rijkdom) kunt dienen is niet overbodig. God speelt op allerlei terreinen en grote rol in ons leven. Zeker als je geldzorgen hebt, is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Wie financiële problemen heeft, kan vaak aan niets anders denken dan aan zijn geldzaken. Er is daarom alle reden om in de kerk met elkaar te praten over omgaan met geld en wat het Evangelie ons daarin wilt leren voor het goede leven.
De Bijbel over geld
Bij 31% van de respondenten op de enquête van SchuldHulpMaatje wordt in de kerk dat gesprek gevoerd. De Bijbel biedt er genoeg concrete gesprekstof voor. Spreuken laat ons in het voorbeeld van de mieren zien dat het heel verstandig is om te zorgen voor een appeltje voor de dorst. Tegelijk noemt hij het ronduit onverstandig om zo hard te werken, dat je geen tijd meer hebt om te genieten van wat je verdiend hebt. Geld moet rollen. Reken wel eerst even uit of je het kunt betalen, leert Lukas 24:28, want je in armoede vervallen door je geld te verkwisten is niet de bedoeling. En deel met beleid van je overvloed met mensen die gebrek leiden.
Voorkomen is beter dan genezen
Wat zou het geweldig zijn als we kunnen voorkomen dat mensen in de financiële narigheid terechtkomen door deze Bijbelse wijsheden meer met elkaar te delen. Armoedebestrijding is vanouds een mooie taak van de kerk en preventie is misschien wel de meest liefdadige vorm daarvan.
Over SchuldHulpMaatje
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen. Jaarlijks krijgen zo’n tienduizend mensen persoonlijke hulp via zo’n tweeduizend gecertificeerde schuldhulpmaatjes(vrijwilligers) in vele plaatsen en regio’s in Nederland. Kent u iemand in uw directe omgeving met financiële problemen en wilt u iets doen maar weet niet hoe, neem dan contact op met uw diaken, samen kunnen we kijken hoe verder.
In Katwijk Rijnsburg en Valkenburg zijn de schuldhulpmaatjes aan het werk via Grip op Knip – een organisatie die op initiatief van de samenwerkende diaconieen tot stand is gekomen en die door uw diaconie nog steeds (van harte) wordt ondersteund! Diverse fondsen maken het werk mogelijk. Kijk op www.gripopdeknipkatwijk.nl/ over hoe het bij ons in de gemeente mogelijk wordt gemaakt mensen met financiële problemen te ondersteunen. Wij danken uw hartelijk voor uw bijdrage aan de collecte van afgelopen zondag. Mocht u deze collecte hebben gemist maak dan alsnog uw bijdrage over op rekening NL63RABO0364606789 van uw diaconie onder vermelding van “wereldarmoededag”.

Namens uw diaconie
terug