Kersttasjes vullen voor het IWAK Kersttasjes vullen voor het IWAK
Doel:
IWAK staat voor Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekerscentrum Katwijk.
IWAK heeft als doelstelling om vanuit Christelijke overtuiging medemens te zijn voor de vluchtelingen die in het Asielzoekerscentrum in Katwijk wonen. Dit wordt gedaan door hen op te vangen in de christelijke gemeente, praktische hulp te bieden en het evangelie aan hen uit te dragen.
Wij zijn christenen uit verschillende kerken die het kerkelijk werk onder vluchtelingen in Katwijk vorm geven. In deze hoedanigheid zijn wij een informele vertegenwoordiging van de kerken waartoe we zelf als leden behoren. Wij zijn geen directe verantwoording aan de verschillende kerken schuldig. Het bestuur van de stichting onderhoudt contacten met de kerken ter plaatse, maar is volledig zelfstandig. Binnen de christelijke tradities bestaan de nodige verschillen in opvattingen. De Stichting IWAK kiest er nadrukkelijk voor om zich juist te richten op punten van overeenkomst.
De tasjes worden rond de feestdagen, aan het einde van het jaar uitgedeeld aan de bewoners van het asielzoekers centrum in Katwijk.
Doelstelling:
Het zou mooi zijn als we 25 goed gevulde tasjes kunnen doneren.
Hoe doe je mee:
Op zondag 5 en 12 december a.s. is er een diaken aanwezig met de tasjes. U kunt een tasje meenemen maar u kunt ook een lijstje meenemen en producten aanleveren, zodat wij zelf de tasjes samenstellen.
Uiterlijk 19 december zien wij graag de tasjes terug. U kunt het tasje of producten meenemen naar de kerk of u kunt even bellen met een diaken en we komen bij u langs om het tasje op te halen.
We rekenen op uw hulp, alvast enorm bedankt.
Diaconie Gereformeerde Kerk De Goede Herder Valkenburg
Rein, Reina, Aart, Truus, Mart, Jacoline en Marjan
Afgeven tasjes of producten bij Aart Haasnoot, Remouchampstraat 1, telefoon 071-4015714
Boodschappenlijstje voor het vullen van een kersttasje IWAK:
Inleveren uiterlijk elke zondag tot en met 19 december 2021 in de kerk
Spaghetti
Crackers
Thee
Chocola
Jam
Chips
Krentenbollen

Het IWAK vraagt om uitsluitend deze producten te doneren.
Wilt u geen producten doneren dan is een financiële bijdrage ook van harte welkom!
Diaconie Gereformeerde Kerk De Goede Herder
NL63RABO0364606789
onder vermelding van: IWAK tasjes actie
Afgeven tasjes of producten bij Aart Haasnoot, Remouchampstraat 1, telefoon 071-4015714

 
terug