Diaconie Diaconie
De diaconie geeft invulling aan de opdracht tot barmhartigheid en gerechtigheid in en buiten de kerk.
Diaken is afgeleid van het Griekse woord diakonia, dat dienst betekent, we zijn dienaar in de betekenis van bemiddelaar. De diaconie zorgt van oudsher voor barmhartigheid voor armen en zieken, veel armenhuizen en ziekenhuizen werden ooit gesticht door diaconieën. Daarnaast probeert de diaconie te zorgen voor eerlijkheid en rechtvaardigheid in de kerk en in de samenleving door aandacht te besteden aan mensen die armoede, onrecht, achterstelling of ziekte ondervinden of op de vlucht zijn.
In Valkenburg doen we dat met een enthousiaste club van 8 diakenen die elk voor 4 jaar worden benoemd.
Vanuit de diaconie geven we invulling aan ons werk door in onze eigen gemeente aandacht te besteden aan zieken en ouderen, fondsen te werven waarbij we samenwerken met de gereformeerde kerken in Katwijk en Rijnsburg. We ondersteunen Grip op de Knip, het IWAK, vluchtelingenwerk, Dorcas, de voedselbank en nemen deel in het diakonaal platform Katwijk.

Contact: Marjan Roorda, email: diaconie.gkv.valkenburg@outlook.com of bel
0714010573  of 0642307722

 
terug