Het begint met Advent Het begint met Advent
We zijn op weg naar het kerstfeest. Lichtjes, kerstliedjes, zelfs uit speakers op straat en in winkels, lekker eten. Het gaat alleen maar over een pas geboren baby. Bij de geboorte van ons eigen kind feesten we niet zo over de top.
Er moet meer zijn met ons kerstkind. En dat is zo. Jezus, door z’n eigen vader op aarde gezet. Dat was nodig. Nee het is nodig. Jezus als mentor. Zijn dood aan het kruis. Wij mogen er dankbaar mee zijn. De vreugde van Pasen. En dan nog verder zoeken in de Bijbel, helemaal achterin las ik in Openbaring 5 dat Jezus in de Hemel aan de rechterhand van God zit. Dat geeft zekerheid over je toekomst.
Maar pas op; schrijver Johannes, baseert zich volledig  op visioenen over het hiernamaals. Die visoenen werden in  Openbaring gebruikt om christelijke gemeenten in klein Azië op te roepen stand te houden in de vervolging. Visioenen gebruikt als hulpmiddel. Ze zijn wellicht zelfs geen profetie.
En wat gebeurt er nu mee? Door populisten worden nu de 2.000 jaar oude Bijbelse visioenen gebruikt om een zogenaamde eindtijd in te luiden. Ook hier, in Valkenburg zijn vorige week flyers rond gestrooid. Tussen de folders van AH en IT shop vond ik er één. Gezien de folder werken ze met slogans als “Zonder c- bewijs kom je nergens meer in,  maar zonder Jezus kom je niet in de Hemel.”
Hoe werken ze? Geloof is kwetsbaar. Geloofsvragen zijn dat ook. Zeker als je bewerkt wordt met een reeks stellige antwoorden. Dat is schadelijk voor je persoonlijk geloof. Met veel vragen is niks mis. Is zelfs heel gezond, vooral als je zelf op zoek bent. Zo vind je zelf de antwoorden die bij jouw geloof passen.
Wetenschappelijk onderzoek.
Volgens de wetenschap waren de eerste mensen rond 230.000 jaar voor Christus op aarde. Daarvoor waren er geen mensen die het verhaal over de schepping konden vertellen en uiteindelijk op schrift konden (laten) zetten. Het ontstaan van de eerste Bijbelboeken dateren uit die tijd. Eerst het Oude Testament van voor onze jaartelling en die van het Nieuwe Testament in de eerste eeuw na Christus.
Is de Bijbel een geschiedenisboek, of is het meer? Ja; al was het alleen al door de voorzeggingen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Met Openbaring als voorbeeld waarvan ik niet in staat ben om dit boek  te begrijpen.  Wij leven duidelijk nu in een andere tijd.
Eerst miljarden jaren zonder mensen terwijl allerlei organismen zich ontwikkelden. Gevolgd door een relatieve beperkte periode van ongeveer 230.000 jaren waar mensen de Bijbel vorm gaven en gingen gebruiken. Vanuit die perioden dateren de waardevolle vondsten en gegevens. Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen wij nu beamen dat de schepping zoals die in het boek Genesis is beschreven, klopt. Over de evolutie, waarover in het verleden strijd was, weten we nu dat de evolutie gewoon binnen de schepping past.
Hoe werken wetenschappers?
Ik zocht en vond een uitvoerig interview met een drietal hoofdauteurs van het IPCC rapport voor de VN-klimaatconferentie in Glasgow. Ze werken samen met honderden collega’s wereldwijd. Zo komen de onderzoeksresultaten bij de hoofdauteurs. Die schrijven uiteindelijk het rapport. Deze onderzoekers noemen zichzelf twijfelaars en sceptici . Die twijfel is pas weg als er ruim meer dan 96% zekerheid is. Zo ontstaat een brede kijk en een helikopterblik. Twijfelen is belangrijk zolang er geen eensluidend resultaat is. Dit gedrag kenschetst niet alleen de klimaatdeskundigen maar ook alle andere onderzoekende wetenschappers. Zowel de Bèta- als de Alfawetenschappers. In mijn vorige meditatie heb ik geschreven dat de wetenschap  ook een product van Gods schepping is. We hebben wetenschappers zo nodig in onze tijd.
Adri Both
 

 
terug