Waartoe zijn wij op aarde? Waartoe zijn wij op aarde?
Wat is de plaats van de mens in de schepping?  Een vraag om over na te denken. Als we de Bijbel bij de eerste pagina open slaan is er al veel  te vinden. Na de planten en de dieren is de mens als laatste geschapen. Geschapen naar het beeld van zijn Schepper. We leerden goed en kwaad te onderscheiden, maar we zijn feilbaar. Wij kregen van Hem de heerschappij over de dieren, planten en de aarde.
Wat we inmiddels weten is dat het systeem zich zelf in stand houdt. Zelfs zo dat het zich zelf kan aanpassen. Dat geldt ook voor de mens als onderdeel van het systeem. Ook deze kan zich ontwikkelen met lichaam, geest en intellect. God zag dat de schepping zeer goed was.
De mens met het evenbeeld van zijn Schepper en met de Geest als coach. Zo heeft de Schepper dat bedoeld. Komt dat wel goed? Ja en nee. Het uitverkoren volk, Israel, moest met vallen en opstaan ervaring op doen. Abraham, Mozes, en de profeten. God, op afstand en dichtbij. Het Oude Testament staat er vol mee. Het Nieuwe Testament: God zond zijn zoon naar de aarde. De mens Jezus deed wat de bedoeling was. Daarna de evangelisten en schrijvers. Jazeker, God had en heeft mensen nodig.
De mens heeft op aarde een grote verantwoordelijkheid. Maar de ambities van de mens zijn zo groot, dat de aarde het niet meer kan bijbenen. Vandaar in 1972 het rapport van de Club van Rome met  “Grenzen aan de groei”.  Oei, zonder groei is er geen vooruitgang. Het duurde jaren voordat we begrepen dat er een anders soort groei nodig is.  
Het meest actuele probleem is nu het klimaat. Te veel broeikasgassen in de dampkring!  Hebben wij aan mee gewerkt. In 2015 het Parijs akkoord, met handtekeningen van 195 lidstaten van de Verenigde Naties. Heeft onvoldoende gewerkt. Daarom nu weer een VN-klimaatconferentie. November 2021, in Glasgow. De uitstoot van broeikasgassen moet snel omlaag. Lukt dat niet, dan worden straks onze (klein)kinderen mogelijk klimaat migranten. 
Kunnen wij die grote uitdaging wel aan? Ik vond achterin de Bijbel een brief van Johannes. Is niet geadresseerd. Is kennelijk voor ons allemaal. Ik vraag speciaal uw aandacht voor 1 Johannes 3:2 met de zin: “Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen zijn…” . Is  helemaal niet passend op ons probleem, maar het tekstdeel  van Johannes, geeft wel aan dat wij ons tot het eind blijven ontwikkelen hoe ingewikkeld het ook is. Dus dan kunnen we zeker een stukje van onze leefstijl aanpassen. Het betreft ons vervoer, huisvesting en eten. Het is een mooie uitdaging. Wij hebben ons intellect en we kunnen rekenen op de Geest als coach.
Adri Both

 
terug