God van tijd en eeuwigheid God van tijd en eeuwigheid
God van tijd en eeuwigheid
Nu meer dan anders voel ik zowel de God van de tijd, als de God van de eeuwigheid.
Aan de ene kant Gods boodschap van Witte Donderdag, van Goede Vrijdag, van Stille Zaterdag en van Pasen voor ‘Zo lang er mensen zijn op aarde’, naar de tekst van het lied van Huub Oosterhuis.
Elk jaar de boodschap van samen de tekenen van het Koninkrijk van God delen: brood en wijn. ‘Mijn lichaam voor u gebroken’. ‘Mijn bloed voor u vergoten’.
Elk jaar de boodschap van Jezus’ lijden en dood, het gevoel van Godverlatenheid.
Elk jaar de stilte na Jezus’ kruisdood, de leegte, de onzekerheid, de angst.
Elk jaar de boodschap van Jezus’ opstanding, van het nieuwe begin, van ‘Leef!’

Zo ook dit jaar, waarin alles anders is in Nederland en wereldwijd.
Nu vieren we Pasen anders dan ooit tevoren in de kerk en in het ontmoeten van de mensen, waarmee we gewend zijn Pasen te vieren.
Zelfs het boodschappen doen voor Pasen is anders, omdat ik vooral gericht ben op het afstand houden van anderen. 

De God van tijd is de God aan wie ik mijn zorgen, mijn angsten, mijn onrust en mijn ongemak voorleg.
De God van tijd is de God, die ik dank voor al het goede, het mooie, het positieve en het troostende dat ik ontvang.
De God van eeuwigheid is de God, die ons kent en naar ons luistert. In elke tijd en op elke plaats, waar ook ter wereld. In elke omstandigheid: in vreugde en verdriet, in verbazing en verbijstering en in verwondering en verwarring.
De God van eeuwigheid is de God, wiens Geest in den beginne zweefde over de wateren. Het is de Geest van Gods eniggeboren Zoon Jezus Christus. Het is de Geest, die iedereen met Pinksteren hoort in zijn eigen taal.

De boodschap van Pasen 2020 is voor mij: ‘Leef!’
Leef met de Levende.
Leef in het Licht.
Leef in de Hoop.
Leef in de Verwachting.
Leef in Vertrouwen.
Leef in verbondenheid met alle zieken en rouwenden.
Leef mee met mensen in financiële of sociale nood.
Leef het leven met al zijn verdriet én met al haar vreugdes.
Want daar heeft Jezus voor geleden.
Daarvoor is Jezus door de dood heen gegaan.
Daarvoor is Jezus de opgestane Heer!

Ds. Marjan Zebregs

Zolang er mensen zijn op aarde
(Nieuwe Liedboek 981)

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
Zolang de aarde vruchten geeft,
Zolang zijt Gij ons aller Vader,
Wij danken U voor al wat leeft.

2. Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

3. Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5. Daarom moet alles U aanbidden,
Uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
O Heer, wij zijn van uw geslacht.

Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: Tera de Marez Oyens


 
terug