Werkgroep Kerk in Actie Werkgroep Kerk in Actie
De werkgroep heeft als opdracht de gemeente te betrekken bij en te informeren over het missionaire en diaconale werk (denk hierbij aan bijzondere diensten, 40-dagentijd, acties en projecten). De term “Kerk in Actie” is afgeleid van de organisatie van de PKN voor missionair en diaconaal werk in binnen- en buitenland. Vrij vertaald: Geloven-Helpen-Bouwen. Geloven in een God die bevrijdt. Helpen om mensen tot hun recht te laten komen. Bouwen aan een wereld die voor iedereen bewoonbaar is. Spreekt dit je aan en wil je ons helpen dit te realiseren? De werkgroep is altijd op zoek naar vernieuwing, wil je iets doen voor de verre medemens of, de nabije medemens die soms ver weg lijkt, je bent van harte welkom als lid van de werkgroep (tijdsbesteding: een paar avonden per jaar).
Wereldwijd stelt Kerk in Actie partnerkerken en partnerorganisaties in staat om mensen in aanraking te laten komen met het christelijk geloof en vooral wat het kan betekenen in het dagelijks leven. Kerk in Actie steunt hiertoe projecten die gericht zijn op het structureel verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in alle delen van de wereld. Verdere informatie over haar werk en vele andere zaken kunt u vinden op de website www.kerkinactie.nl.

 
Spreekt dit je aan en wil je ons helpen dit te realiseren: De werkgroep is altijd op zoek naar vernieuwing, je bent van harte welkom als lid van de werkgroep (het kost je een paar avonden per jaar).
Wereldwijd komen we in actie tegen armoede en onrecht. In Nederland en in bijna
zestig andere landen steunen we honderden projecten. Die richten zich vooral op:
• Geloven tegen de verdrukking in. We steunen actieve geloofsgemeenschappen die bruggen bouwen en werken aan verzoening. Vooral waar conflicten of spanningen een religieus stempel dragen, spelen deze gemeenschappen een onmisbare rol.
• Versterken van lokale (geloofs)gemeenschappen. Wereldwijd zetten lokale kerken en organisaties zich in voor kwetsbare mensen. Ze delen niet alleen geld en goed, maar ook geloof, ambities en inspiratie. Zo krijgen mensen weer hoop en perspectief.
• Noodhulp voor, tijdens en na rampen. Vaak worden de meest kwetsbare mensen als eerste getroffen bij een ramp of conflict. Daarom kan noodhulp niet zonder wederopbouw. Rampenpreventie heeft als doel om schade in de toekomst te beperken.
• Kinderen in de knel. We bieden hoop aan kinderen die misbruikt of uitgebuit worden, op de vlucht zijn of in armoede leven. De nadruk ligt hierbij op het opkomen voor hun rechten.

Ons doel voor 2022: Bouw de Kerk in Syrië weer op.

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Veel kerken en scholen zijn verwoest. Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding. Daar helpen wij natuurlijk graag aan mee! Samen zijn we de kerk in actie en steunen we christenen in Syrië bij het herstellen van hun kerk. Doet u mee? De werkgroep handhaaft deze campagne als jaarproject en bestedingsdoel van het diaconale deel van de rommelmarkt. Helpt u ook een handje mee aan het herstel van kerken in Syrië? Samen kunnen we iets betekenen!

 Wil je meer weten over het werk in Valkenburg, neem dan contact op met Hans Kuijt


 
terug