Liturgisch bloemschikken Liturgisch bloemschikken

Gedachtenisdienst 2018

De symbolische schikking op deze Gedachteniszondag ligt aan de voet van een treurwilg.

Van dichtbij kunt u op de takken de traan zien, die glinstert van herinnering.

In de schikking zijn de symbolen voor geloof (het kruis), hoop (het anker) en liefde (het hart) verwerkt.

Op de voorkant van de vijf kleine hartjes staat de naam van de overledene en haar of zijn leeftijd. Op de achterzijde staat onder de alpha de geboortedatum en onder de omega de datum van overlijden. De nabestaanden kunnen na afloop van de eredienst het hartje met de naam van hun geliefde meenemen.

De alpha en omega zijn de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet, het begin en het einde. In vers 8 uit de lezing uit de Openbaring van Johannes staat: ‘Ik ben de alpha en de omega zegt God, de Heer’. 

De viooltjes en tulpen symboliseren gebed. In gebed kunnen wij alles neerleggen bij God.


Dankdag 2018
Vader geef mij licht in mijn handen om uit te delen, licht in mijn ogen om een lach te ontlokken, licht in uw oren om Uw stem te vernemen, licht in mijn hartstocht om liefde te zijn,licht in mijn denken om Uw dag te zien dagen,licht op mijn schouders om vrede te dragen, licht op mijn hoofd om een teken te zijn, licht in lied om Uw goedheid te eren, licht in mijn tranen om mensen te troosten, licht in mijn hart om licht te zijn.
Jaap Zijlstra.


Gemeentezondag en zondag Werelddiaconaat met als thema: ‘Wij zijn de wereld’
De wereldbol ligt samen met het hart van de liefde, het anker als symbool voor hoop en het kruis als kenmerk van ons geloof in een cirkel van klimop, teken van trouw.
De groene bloemen staan voor hoop. De distels voor tegenslag. De lelietjes van dalen voor gebed.
Bovenop de wereldbol staat een kleine wereldbol met daarop een kring van mensen.
 

 
Bijbelzondag


Dankdag


Gedachteniszondag


De schikking staat op een ondegrond van donker naar licht.
Heel de schikking verbeeld  de cirkel van het aardse leven dat over gaat in Gods licht.
De schikking bestaat uit een hart  met daarin kleine hartjes met de namen van de overleden en een cirkel.
De kleuren lopen van paars naar rose naar wit, In verschillende bloemen.
( verschillende mensen.)

1e Advent
Advent:
In een wereld
vol duisternis
gaan we op weg.
Op zoek naar leven:
dat licht is
leven dat verwarmt
als wind uit het zuiden
leven verborgen,
in een knop,
beschermd.
Kostbaar leven
om te bewaren
in een doosje.
Teba, verborgen leven
Trek met ons mee.
We steken een kaars aan:Licht en warmte om bij stil te staan.
terug